सप्तकोशी नदी प्रदेश २ को लागि बरदान तथा दुःख दुवैको रूपमा रहेको छ।